SOP Pengurusan Banjir: Bagi Mengelakkan Penularan COVID-19

Majlis Keselamatan Negara, Malaysia. SOP Pengurusan Banjir bagi Mengelakkan Penularan COVID-19.

Source: MKN Facebook Page

Add a Comment