Maklumat Gempa Bumi dan Tsunami melalui Telefon 15544

Gempa Bumi and Tsunami merupakan  suatu bencana alam yang mungkin menyebabkan kerosakan teruk kepeda masyarakat kita. Pengetahuan tentang gempa bumi dan tsunami adalah penting untuk menyelamatkan diri dan keluarga.

Jabatan Meteorologi Malaysia telah menyediakan satu talian telefon untuk kejadiaan Gempa Bumi dan Tsunami melalui telefon tetap untuk orang awam.

Adalah penting untuk ingat telefon ini bagi semua pertanyaan mengenai Gempa Bumi dan Tsunami.

Nombor Kecemasan Gempa Bumi dan Tsunami : 15544